Илиана Димитрова: В нашето съвремие менталната подготовка изпреварва физическата