Стефан Стоянов: Емоцията е неописуема, без думи съм