Ръководство

fan shop

Съвет на директорите:

  • Антон Зингаревич
  • Александър Ослан
  • Слави Микински

Изпълнителен директор:

  • Алексей Киричек
  • Спортен директор:

  • Артур Платек